Saturday, June 4, 2011

Salawikaing Filipino

Kapag may isinuksok,
may madurukot.

Aanhin pa ang damo,
Kung patay na ang kabayo.

Habang maiksi ang kumot,
Matutong mamaluktot

Kung ano ang puno,
Siya ring bunga.


Ang mga salawikain ay mga kasabihang nagpapahiwatig ng mga aral sa buhay, mga paniniwala at katotohanan. Sinasambit ito para gabayan ang mga kabataan sa mga kagandahang-asal.

No comments:

Post a Comment