Saturday, June 23, 2012

Mga Uri ng Tayutay

Ginagamit ang mga tayutay o figure of speech sa wikang Ingles upang  mapaganda at magawang mabisa, masining, at kawili-wili ang paglalarawan. May ilang mga tayutay na karaniwan nating naririnig sa ating magulang o kaya'y sa nakatatanda. Bagamat matalinghaga, patunay ito na napakayaman ng ating wika.

  • Pagtutulad - Paghahambing na ginagamitan ng mga salitang tulad ng, gaya ng, parang
  • Pagwawangis - Paghahambing na tiyakan o tuwiran.
  • Personipikasyon - Pagbibigay-buhay sa mga bagay na tila isang tao
  • Pagmamalabis - Nagpapahayag ng sukdulan ng isang pangyayari
  • Pagtawag - Pakikipag-usap na tila kaharap.

Gamit ng May at Mayroon

Maliban sa ng at nang, marami pa rin ang nalilito sa kung kailan ba talaga dapat gamitin ang may at mayroon.

Hindi tulad ng NG at NANG na hindi halos makikita ang pagkakaiba at sinasabi ngang maaari nang pagpalitin, ang MAY at MAYROON ay may tanging gamit na kapag napagpalit ay makaaapekto sa paraan ng pakikipagtalastasan.

Gamit ng May
  • Ginagamit ang may kapag sinusundan ng pangngalan, pang-uri, pandiwa, pang-abay, at panghalip sa anyong paari
          Halimbawa: May batang pumasok sa silid.
                             Ang blusa ay may magandang kulay.
                             Nang dumating ako ay may bumati sa aking kaibigan.
                             May mahusay magtalumpati sa klaseng iyan.
                             May kanya-kanyang silid ang magkakapatid.
  • Ginagamit din ito kapag sinusundan ng mga at sa na ginagamit upang maglarawan.
          Halimbawa: May mga nagkalat ng papel sa ilalim ng mesa.
                             Kakaiba talaga si Kulas, may-sa palos ang taong iyon!

Gamit ng Mayroon
  • Ginagamit ang mayroon kung sinusundan ito ng panghalip na nasa anyong palagyo
          Halimbawa: Mayroon akong bagong sapatos.

  • Ginagamit ang mayroon bilang pansagot sa tanong.
          Halimbawa: May pasok ba ngayon? Mayroon.