Tuesday, June 28, 2011

Kaangkupan ng Salita

May mga salita sa Filipino na may kinaaangkupang kahulugan batay sa gamit nito sa pangungusap. Kaya naman kailangang maging maingat tayo sa pagpili ng mga salitang ating gagamitin sa pagpapahayag.

       
          Di-angkop: Iwasang magsalita kung may laman p.a ang bunganga.
          Angkop: Iwasang magsalita kung may laman pa ang bibig.


1 comment: