Saturday, June 23, 2012

Mga Uri ng Tayutay

Ginagamit ang mga tayutay o figure of speech sa wikang Ingles upang  mapaganda at magawang mabisa, masining, at kawili-wili ang paglalarawan. May ilang mga tayutay na karaniwan nating naririnig sa ating magulang o kaya'y sa nakatatanda. Bagamat matalinghaga, patunay ito na napakayaman ng ating wika.

  • Pagtutulad - Paghahambing na ginagamitan ng mga salitang tulad ng, gaya ng, parang
  • Pagwawangis - Paghahambing na tiyakan o tuwiran.
  • Personipikasyon - Pagbibigay-buhay sa mga bagay na tila isang tao
  • Pagmamalabis - Nagpapahayag ng sukdulan ng isang pangyayari
  • Pagtawag - Pakikipag-usap na tila kaharap.

No comments:

Post a Comment