Monday, August 1, 2011

Nagsasalungatang Salita


Marami tayong mga nagsasalungatang salita sa wikang Filipino. Isa itong paraan upang lumawak ang ating talasalitaan. Ang mga nagsasalungatang salita ay makakatulong upang makabuo tayo ng pangungusap.


malapad – malaki ang sukat na pahalang sa haba
makipot – kalagayang makitid

          
likas – katutubo at natural
artipisyal – gawa-gawa lamang

          
matingkad – matindi ang kulay
mapusyaw – kulang sa kulay

           
sariwa – bago pa lamang
bilasa – sira na o bulok (isda)

            

No comments:

Post a Comment