Wednesday, November 23, 2011

Konkreto at Di Konkretong Pangngalan


Ang mga pangngalan ay maaaring ipangkat kung ito ay kongkreto o di kongkreto.

Kongkretong pangngalan - ay mga pangngalang nahahawakan,   nasasalat, naririnig o nakikita.

         
Di kongkretong pangngalan – ay mga pangngalang nararamdaman.


No comments:

Post a Comment